Stop loss fungerar

Att använda stop loss kan fungera bra och skydda dina innehav. Det finns olika strategier för när vi ska använda dem.

Här nedan är två av de få gånger som jag de senaste åren kan minnas att jag känt att jag tvingats skydda mina innehav med stopp loss. Detta för att jag var osäker på bolagens framtid och om det fortfarande var bra bolag. (Jag är för övrigt fortfarande osäker på den punkten.)

Ratos stop loss löste ut 2014-12-01 på 47,40 kr. Investeringsbolagets kurs gick sen upp till över 60 kr, men nu står aktien i 41,66 kr. Bra långsiktigt utfall.

Fred Olsen Energy stop loss löste ut 2014-10-27 på 97,80 NOK. Oljeservicebolagets aktie har sen fortsatt sjunka som en sten till havets botten på 24,40 kr. Bra utfall på alla tidshorisonter.

Två utfall ger ju inget vetenskapligt stöd utan är bara anekdotisk bevisföring. Jag kommer i vart fall att fortsätta med stop loss när det känns tveksamt om bolagen verkligen går bra och har ljus framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)