Vad är direktavkastning?

Den här delen i Hernhags Aktieskola förklarar vad direktavkastning är. Direktavkastning är per definition hur stor aktieutdelningen per aktie är jämfört med aktiekursen.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent. Direktavkastning uttryckts nämligen alltid i form av en procentsats.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent.

Lär dig grunderna inom aktieutdelning i en annan del av aktieskolan. Då blir det lättare att förstå denna del sen.

Hur får jag bra eller hög direktavkastning?

Den bästa aktieutdelningen är den som stiger och oftast innebär det att en stor del av bolagets kassaflöde blir återinvesterat i verksamheten. Särskilt om branschen växer kan bolagen växa och då prioriteras oftast tillväxten. Inte att dela ut kapital till sina aktieägare.

Utdelningstillväxten kan vara desto högre för tillväxtbolag, men direktavkastningen är ofta låg då snabbväxare värderas i regel högt på börsen. Totalavkastningen blir ändå bra om bara aktiekursen stiger över tid.

Vissa placerare föredrar tillväxtaktier medan andra vill ha värdeaktier. Välj den aktiestrategi som passar dig bäst och ha det här med direktavkastning som något underordnat, som en del i valet av aktier.

Titta på hernhag.se/utdelningar för utdelningstrender. Jag tittar mycket på det, men också en hel del annat när jag ska välja aktier att köpa.

Jag brukar föredra en direktavkastning på 2-6 procent för majoriteten av mina aktieinnehav. Några köper jag för den höga direktavkastningens skull och då räknar jag med att kursen inte kommer att gå särskilt bra. Tele2 B är en aktie som ofta står lågt jämfört med utdelningen, och än mer branschkollegan Telia som jag inte gillar lika mycket.

Preferensaktier och D-aktier ska ha högre direktavkastning än vanliga stamaktier, då utdelningen inte höjs där. Det är därmed en annan sorts investering inom utdelningar.

Tillväxtaktier har som jag nämnde ovan i regel låg direktavkastning, vilket inte spelar någon större roll. Jag har då och då i alla fall satsat på aktier i exempelvis mjukvarubolaget Fortnox och ofta med framgång. I sådana bolag har aktien ofta en direktavkastning under 1 procent och det gör inget då nästan allt handlar om att istället få avkastning via stigande aktiekurs.

Stabil utdelning och en oftast hygglig direktavkastning får du via aktierna i min sparbox hos Aktieinvest. Den heter Utdelningsfavoriter by Hernhag och här är min infosida om den.

Jag siktar mot att aktierna i boxen ska ha en genomsnittlig direktavkastning på över 3 procent. Utdelningarna förändras i regel en gång om året medan aktiekurserna förändras varje börsdag. Direktavkastningen svänger därmed i takt med börskurserna.

Det gör även många andra nyckeltal och aktievärdering handlar därmed ofta om att baka ihop alla siffror till en helhetsbild samt att förstå bolagens långsiktiga utveckling.

Fonder med utdelning och direktavkastning

Även i Sverige finns det fonder med utdelning. Aktiespararna Direktavkastning B och min favorit Xact Norden Högutdelande är två fonder som betalar ut utdelning till sina fondandelsägare.

Det gör inte fonden Swedbank Robur High Dividend, som har utdelningsaktier som fokus. Den återinvesterar istället all utdelning. Nästan alla fonder som placerar i aktier erhåller utdelningar i någon form och det allra vanligaste är att utdelningen återinvesteras.

Det vore ändå möjligt för fondbolagen att berätta om direktavkastningen som aktierna i fonden har. Vad är genomsnittet och vilka övriga genomsnittliga nyckeltal har fondens innehav? Bättre information från fondbolagen är en gammal käpphäst jag har på min sida med opinionsbildning.

Sparar du i aktier istället för fonder kan du däremot lätt själv räkna ut direktavkastningen för alla dina innehav och för andra aktier som du är intresserad av. Om du inte räknar själv är det lätt att hitta vad direktavkastningen är för olika bolag. Det står på bankernas och nätmäklarnas sajter samt på ekonomitidningarnas sajter.

Lär dig mer om direktavkastande aktier och utdelningar

Förutom Aktieskolan för nybörjare som jag har här på sajten kan du även lära dig mer om direktavkastning i dessa båda aktieböcker.

Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande
Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande.

Information om alla mina aktieböcker om hur du lyckas på börsen samt blir rik och fri finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)