Vad är en onoterad aktie?

Någon enkel definition av onoterad aktie finns inte. Efter en kort mejldiskussion med Spiltans Per H Börjesson fick jag svaret att en onoterad aktie kan definieras på flera olika sätt:

  • Finansinspektionen (FI) begränsar vilka aktier som aktiefonder få äga. Enligt FI är onoterade aktier de som handlas på First North, Spotlight (f.d. Aktietorget) och Pepins.com.
  • Skattemyndigheten menar istället att det är bara Alternativa av ovanstående marknadsplatser som har onoterade aktier rent skattemässigt. Detta då handel sker mindre än var 10:e dag. Onoterat enligt Skatteverket innebär att bara 5/6-delar av reavinster och -förluster ska tas upp till beskattning, vilket sker via blankett K12.
  • Det finns ca 800 onoterade aktier som är Euroclear-anslutna, men som inte handlas på någon lista alls.
  • Flera 100 000 onoterade aktiebolag som har vanlig aktiebok i till exempel ett excelark, då de inte har anlitat Euroclear för att sköta den tjänsten. Typ små familjeföretag och enmansföretag där ägarlistorna nästan aldrig ändras.

Exempelvis mina tidigare onoterade aktier Euroforest, Forwood och Tectona anslöt sig till Euroclear. Tectona var sedan under en tid listade på NGM:s tillväxtlista Nordic SME. Huruvida ett bolag därefter räknas som onoterad aktie om den börjar handlas på t.ex. Spotlight är en definitionsfråga.

Jag skulle säga att alla marknadsplatser med daglig handel innebär att respektive aktie där är noterad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)