Wallenstams vindkraft går med förlust – lönsamhetsmål saknas

Wallenstams vindkraft gör mångmiljonförluster och fastighetsbolaget har inte ens något mål om lönsamhet. Satsningarna är enligt min tolkning mest marknadsföring och grön PR (greenwashing?), inte företagsekonomi av traditionellt snitt.

Att relativt stabila Wallenstam förlorade mycket på sin gröna energi fick jag nys om via denna tweet. Så jag beslöt att mejla bolaget och fråga.

Här är mina (svärtade) frågor och svaren, som jag fick från Elisabeth Vansvik som är kommunikationsdirektör.

”Wallenstam har över tid investerat totalt 2,6 Mdr i vindkraft, en investering som hittills gått med ekonomisk förlust i form av negativa rörelseresultat och nedskrivningar som redovisats tidigare år.” 
Vilket rörelseresultat exklusive nedskrivningar och uppskrivningar blev det 2022?
 
– Till och med Q4 2022 har vi totalt ett negativt rörelseresultat och nedskrivningar om cirka 650 mkr.

Har Wallenstam något lönsamhetsmål eller prognos om lönsamhet för vindkraftsinvesteringarna? 
– Vi har inget lönsamhetsmål kring vindkraftsinvesteringen utan den är en hållbarhetsinvestering och ska vara en support till vår verksamhet. Vårt mål är att bidra till den gröna omställningen genom att vara självförsörjande på grön elenergi, vilket vi är sedan 2013.

Wallenstams vindkraft gör mångmiljonförluster och fastighetsbolaget har inte ens något mål om lönsamhet. Satsningarna är enligt min tolkning mest marknadsföring och grön PR (greenwashing?), inte företagsekonomi av traditionellt snitt.
Vindsnurror. Inte Wallenstams vindkraft utan sannolikt annan sådan.

Enligt Vansvik handlar det därmed om att vara självförsörjande på grön el. Inte att göra lönsamma investeringar.

Om detta kan vi ha flera olika åsikter. Kanske är det bra att börsbolag satsar på det som många men inte alla anser vara miljövänligt. Kanske lönar sig sådan moral i form av bättre varumärke och lägre låneräntor? Många vill ju satsa enbart på gröna bolag. Kanske är det mer ett förlustprojekt för att döva samvetet. Vad tycker du?

För övrigt har jag mejlat frågor även till skogsbolaget Holmen om deras vindkraftsatsningar och väntar på svar.

16 reaktioner till “Wallenstams vindkraft går med förlust – lönsamhetsmål saknas”

 1. Om man ser verksamheten som en helhet kanske det inte spelar nån roll om denna del kostar mer än det smakar. Självförsörjande på grön el ger kanske mer klirr i kassan på hyran?

  Helheten kanske gynnas trots allt?

 2. Wallenstam tar väl ut förlusten på de stackars hyresgästerna. Wallenstam borde sätta sig in i vindkraftens konsekvenser med att den är ett stort problem för vårt redan problematiska elsystem och att den skadar natur och miljö. Vindkraft är miljövidrigt och nästa tickande miljöbomb. Vad Sveriges elsystem behöver är planerbar kraft, elkraft som fungerar även om det inte blåser. Dit hör inte vindkraft.

  1. Det finns så klart avvägningar gentemot boendemiljöer vart man placerar vindkraft. I likhet med all infrastruktur och byggnation.

   Men att säga att vindkraft är ”miljövidrig” är att ta i. Havsbaserad vindkraft är särskilt smart då man undviker många av de målkonflikter som finns gentemot lokalboende, och därför är det särskilt olyckligt att den nuvarande regeringen vill försämra de ekonomiska förutsättningarna för den.

   Gällande ”planerbarheten” är Sverige en del av ett europeiskt elsystem, och balanserande kraft finns det gott om i Europa. Detta behov minskar också i takt med att s.k. smarta elnät och lagringssystem (batterier) byggs ut.

   Ska Sverige klara sin konkurrenskraft (=elpriser) och sina åtaganden gentemot bl.a. Parisavtalet finns det inget alternativ till mer vindkraft. Du kan titta på valfri prognos från valfri myndighet eller intresseorganisation. Eller lyssna på näringslivet som skriker efter mer vindkraft.

   Kärnkraft i all ära, men den tar konsekvent längre tid att bygga än nya vindkraftsparker. Uppskattningsvis 10-15 år, optimistiskt räknat. Och nej – det finns inga ”SMR” i drift, och det går inte i dag att påstå att de går att bygga snabbare.

   1. En stor anledning till att det pratats om SMR i Sverige är troligen att vi har ett inhemskt bolag som ägnar sig åt det, som varit duktiga på att nyttja medias ringlistor till att synas.

    Tyvärr visar detta bolag alla tecken på att vara ett skojarbolag. Man letar investerare att bekosta produktion för varor som säljs åt etablerade resursstarka spelare, likt Azelio eller Swedish Stirling. Det är näppeligen en allvarligt menad företagsidé. Man behöver inte fundera över driften av ljusskygga facebookgrupper för att konstatera det, det kan man göra uteslutande på ekonomisk grund.

    Tekniken är dessutom en vidareutveckling av ubåtsreaktorerna från 60-talet, så vi vet vilka parametrar de jobbar inom, för effektivitet och underhåll. Det finns ingen chans att de kan slå etablerad skorskalig teknik på någon av dessa.

   2. SMR, är inget nytt! De har funnits sedan 50-talet. Så jo, det finns massor med SMR i drift.

    Men om vi bortser från de SMR reaktorer som finns i fartyg, så finns det minst 5 SMR (den typ som du säkert refererar till med din ”SMR” benämning) inkopplade till elnätet.

    Och flertalet är under uppbyggnad. Intressant att du nämner batterilösningar som alternativ men verkar missa att dessa är extremt dyra och knappast speciellt miljövänliga.

    1. Jag känner till att kärnreaktorer används i vissa militära fartyg. Men inga av dessa är ju aktuella för att sätta på backen och koppla in i elnätet. Eller hur? 🙂

     Ja, flera SMR är under uppbyggnad. Jag önskar dem lycka till, och tror säkert att de kan bidra. Men i Sverige finns det ingen expertmydighet eller annan expertis som säger att det går att uppföra nya reaktorer på under 15 år – mig veterligen i alla fall.

     Mot bakgrund av att Sveriges elbehov väntas *fördubblas* inom sju år säger det sig själv att annan fossilfri energi som går snabbare att bygga ut måste komma på plats. Där är vindkraft, särskilt till havs, det tekniskt och tidsmässigt mest gångbara.

     På ämnet ”miljövänlig” kan vi ju prata om hur många tusen generationer kärnavfall är dödligt för människor. I den jämförelsen föredrar jag nog ändå batterier (som går att återvinna). Kostnad för batterilagring följer Wrights lag (googla), och kommer inom några år vara allt annat än ”extremt dyra”.

 3. Massor av bolag som ägnar sig åt de gröna bubblorna gör utomordentligt dåliga resultat. Samtidigt finns det bolag som tjänar pengar på att sälja det som sedan visar sig vara värdelöst.
  Vindkraften levererar ca 27% av installerad effekt. Leveranserna sker slumpartat och kommer samtidigt från alla producenterna.
  Därför kommer den, oavsett om den byggs ut, alltid behöva en ersättningskraft som också den ska räknas in i produktionskostnaden.
  Att den enda förnybara delen är vinden är uppenbart. Epoxiplast, kinesiskt stål, fosila oljor med flamskyddsmedel, mikroplast och bisfenol som hanteras ohämmat i naturen tills bolagen går i konkurs. Detta riskerar att bli en miljöbomb i dignitet med DDT- och PCB-skandalerna.
  De utländska bolagen lär väl ta en springnota och dra sig undan i god tid.
  Wallenstams hyresgäster och vi skattebetalare lär stå med slutnotan.
  Dessvärre också med miljökonsekvenserna.

  1. Det du håller på med är skrämselpropaganda. Läs vad Naturvårdsverket skriver om exempelvis Bisfenol a respektive microplaster:

   ”Risker för hormonstörande och reproduktionsstörande effekter på människa utgörs till en helt övervägande del av vad vi får i oss från livsmedelsförpackningar samt ett marginellt bidrag från inandning och hudkontakt från exempelvis produkter i vår inomhusmiljö. Vid nedmontering av vindkraftverken efter avslutad drift finns lagkrav på lämplig hantering av alla material för att förebygga läckage av farliga ämnen till miljön.”

   ”Det fåtal mätningar och vetenskapliga studier som finns, visar inte att vindkraftverk skulle vara en viktig källa till utsläpp av mikroplast. Oavsett om de beräkningar som används kommer från branschen eller från andra aktörer, är slutsatsen att vindkraft i jämförelse med andra källor sannolikt bidrar med försumbara mängder mikroplast.”

   Vad gäller ”kinesiskt stål” är det nog stål som stål för tillverkarna. Men om det nu är fallet att exv. Vestas använder denna insatsvara från Kina – jag kan inte hitta någon källa på detta – borde det vara extremt lätt att ersätta den med europeiskt stål. Vi har enorma järnmalmsfyndigheter inte minst i Sverige.

   1. Varge vindsnurra släpper 6 ton mickroplast under sin livstid. Men det är vell miljövänligt. Så många plastpåsar hinner jag nog inte slänga i havet om jag försöker. Fåglar och fiskar är vell inget vi behöver?

    1. Var har du fått dessa siffror ifrån?
     De siffror som finns att tillgå är att ett vindkraftverk släpper ca 0,15kg mikroplaster/år.
     https://svenskvindenergi.org/fakta/mikroplaster-fran-vindkraftverk

     Då har vi större problem med mikroplaster ifrån tex vägtrafik eller husfärg https://bovision.se/inspiration/vaelj-linoljefaerg-och-undvik-utslaepp-av-mikroplaster

     Så att tala om vindkraftverkens utsläpp i detta sammanhang är verkligen att sila mygg och svälja kameler

 4. Vindindustrier är miljöförstörande verksamhet.
  Fler och fler ser och hör (bullret) vad Vindindustrier skapar i verkligheten inte vad vindlobbyn ger sken om.
  Stad och samhällen har längre skyddsavstånd mellan verk och boende än landsbygds befolkningen.
  De markägare som tillåter vindkraft på sin mark är tjuvar och stjäl av sina grannar och bygd. Man stjäl fastighetsvärden vilket har gett problem för några fastighetsägare gällande banklån, fler kommer bli drabbade. Man stjäl rätten att bygga bostad på egen fastighet samt möjligheten att kunna sälja tomt från egen fastighet. Detta är stöld! Därav attstäder har längre skyddsavstånd pga detaljplan.
  Den lilla människan har inga myndigheter på din sida då politiskt det beslutat att vindkraft ska byggas.
  Urusla bullermätningar om de ens sker trots anmälningar.
  Djur påverkas negativt så också människor av bullret och skuggningar/ blinkningar av vitt starkt sken från verk.
  Stopp av utbyggnad och forskning behövs. Renar vet forskning redan påverkas negativt.

  Vi har sett i verkligheten hur vindkraft påverkar våra el och nätavgifter negativt. Någon måste betala den ”billiga” vindkraften.
  Vi får elprognoser på nyheternas väder. Hot om planerade strömavbrott.
  Om vindkraften hade fungerat hade inte Tyskland satt sig i knäet på Putin och hans gas när de stängde ned kärnkraften. Nu eldas det i värmeverk runt om i Europa då vinden är instabil, väderberoende och kortlivad i sin konstruktion.

 5. För ett bolag som använder energi kan det finnas andra värden än intäkterna att ägna sig åt energiproduktion. Genom att säkra produktion kan man klara verksamheten undan avbrott eller extrema prissättningar. Certifikat blir dyra under extrema händelser och det är inte säkert att de uppfylls. Därmed inte sagt att det är relevant för Wallenstam, men för till exempel SSAB skulle det mycket väl kunna vara så.

  Elproduktion är knepig affärsverksamhet. Ju effektivare den kan produceras desto sämre betalt får man. Det gäller alla kraftslag.

  Själv vågar jag inte investera i själva kraftverken. Det får statliga bolag ägna sig åt. Däremot gärna i produktionen och försäljningen. Det kan nog bli bra på sikt, även om det är en mer cyklisk verksamhet än någon industri någonsin har varit.

 6. Den diskussion som funnits kring olika kraftkällor har tyvärr varit så ideologisk att det inte existerar några verkligt strikt sakliga fakta att utgå ifrån. Vad man istället får är ett politiskt micromanagement där man utgått från ”rätt” resultat och sedan noga ser till att ingen oemotsagd kan förvirra frågan med verklighet.

  Det vi vet helt säkert är att behovet av el i Sverige kommer att bli mycket stort. De kraftkällor som fungerar i praktiken, inte belastar klimatet i onödan och har en långsiktigt acceptabel ekonomi också måste kunna användas. Men när det gäller kärnkraft är ekonomiskt break-even så avlägset i tid att man har svårt att hantera investeringen. Till det kommer att fattade beslut ofta blir långt dyrare eftersom politiska beslut hinner förändra förutsättningarna på vägen. SMR-reaktorerna blir intressanta för att de är greppbara ur ekonomisk synvinkel, och förstås att man kan ha garantiåtaganden och annat som underlättar betydligt.

  Men det vi inte vet något om idag, är vindkraftens ekonomi över dess hela livscykel. Om den ska klara nödvändig nätlagring måste de kostnaderna också vara synliga eftersom något måste till för att balansera nätet. Lika lite som man kan bortse från dolda kostnader i andra sammanhang, kan man det här.

  Det är djupt olustigt att våra politiker är så fixerade vid de idéer de företräder, och att lojaliteten gentemot folk och nation är så underordnad. Vi har en gemensam framtid som måste fungera både praktiskt och klimatmässigt, inför det allvaret borde man kunna upphöra med den evigt pågående valrörelsen.

 7. Framställningen av pemanentmagneter som används i elbilar och vindkraftverk är en miljökatastrof. Malmen är radioaktiv och innehåller mängder av giftiga metaller, som sprids i miljön. Det gäller även brytning av litium, som också förorsakar utsläpp av radioaktivitet och giftiga metaller som arsenik som förorenar dricksvatten.

 8. Det är kanske därför Wallenstams hyresgäster får betala 250 öre per kWh exklusive moms.

  Jag betalade drygt 79.54 öre per kWh exklusive moms under mars månad.

  250 öre betalade jag under den enskilt dyraste månaden i vintras. Wallenstams hyresgäster måste betala min dyraste månad året om. Bra deal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)