Allt om börshandlade fonden Xact Högutdelande

Hernhags Utdelare. Den börshandlade fonden Xact Högutdelande erbjuder en nordisk bred bas för alla utdelningsinvesterare. Numera är det fullständiga namnet Xact Norden Högutdelande.

Här är all relevant information, inklusive hur indexmetodiken går till, det vill säga hur urvalet av aktier som fonden placerar i fungerar.

Den börshandlade fonden Xact Högutdelande erbjuder en nordisk bred bas för alla utdelningsinvesterare. 

Bilden ger fem punkter att ta med dig om fonden.
Xact Norden Högutdelande är en fond som passar väl in på aktiestrategin jag går igenom i boken Bli rik på aktieutdelning.

Fondfakta och grunderna

Det är en indexfond likt mer eller mindre alla andra ETF:er, alltså börshandlade fonder. Xact Högutdelande följer ”Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index” som enligt Xact ”består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien”. Indexet uppdateras halvårsvis och så även fonden.
Se även Xact.se. För övrigt var Xact tidigare ett separat dotterbolag, men sedan april 2020 är man ett affärsområde inom Handelsbanken Fonder AB.

Fonden är börshandlad, vilket är ganska ovanligt för svenska och nordiska fonder. Börshandlad fond innebär att du snabbt kan få igenom dina köp- och säljorder på andelar när Nasdaq Stockholm har öppet för handel. Vanliga investeringsfonder tar däremot en till två dagar för en köporder att gå igenom och synas på din depå, vilket är mer omodernt och långsamt.

Enda lilla nackdelen med en börshandlad fond som jag ser det är att du får betala courtage hos din bank eller nätmäklare varje gång du handlar. Precis som när du handlar aktier. Det kan göra ett månadssparande lite dyrare, men för dig med inte så oerhört mycket kapital finns det sedan 2010-talet gratisdepåer och de med en krona i courtage.

Fonden placerar enbart i nordiska utdelningsaktier med låg volatilitet, vilket innebär att de inte svänger så mycket i kurs. Ofta hittar vi värdeaktier med höga utdelningar och låg tillväxt, så direktavkastningen är hög. Utdelningen ska spegla utdelningarna som fonden erhåller från sina innehav.

Xact Norden Högutdelande betalar ut kontant utdelning. Ytterst få fonder gör det, men denna och någon eller några till hos Handelsbanksägda Xact gör det. Utdelningar är bra om vi behöver vi kapitalet till annat utanför börsen eller vi bara vill placera i andra innehav, för då får vi ett kassaflöde utan att behöva sälja av andelar och utan att behöva tänka på tajmingen.

Fonden följer sitt index fysiskt. Det innebär att Xact Högutdelande replikerar indexet genom att köpa aktierna som ingår. Alternativet vore att göra det syntetiskt, det vill säga på konstgjort vis via så kallade SWAP-avtal. Det fysiska sättet innebär en teoretiskt lägre risk då det inte blir en extra så kallad motpartsrisk, vilket det blir med SWAP-avtal.

Förvaltningsavgiften är 0,30 procent om året. Det är inte lika lågt som amerikanska fondjätten Vanguards fonder, men Vanguard är å andra sidan inte vinstdrivande som Handelsbanken. Vanguard är istället andelsägt, ungefär som svenska Folksam. Jag tycker att 0,30 procent plus en del courtagekostnader som fonder har för att vikta om fonden är lågt.

Totalkostnaden är ca 0,33 procent om året. Förutom förvaltningsavgiften på 0,30 procent tillkommer det transaktionskostnader när fonden köper och säljer aktier. Dessa är ungefär 0,03 procent, enligt mejlsvar från Xact.

Utdelningshistoriken för Xact Högutdelande

Nedan följer utdelning per andel och år för XACT Norden Högutdelande. Från 2021 gav fonden kvartalsutdelning. Inom parentes är hur stor utdelningen var i förhållande till andelsvärden när meddelandet om utdelningen kom från Xact Fonder. Det är nästan samma sak som direktavkastningen, även om den sistnämna räknas på fondandelskursen löpande under året.

2023: 6,68 kr (5,0%) – fördelat på fyra utdelningar på vardera 1,67 kr per fondandel
2022: 6,52 kr (4,6%) – fördelat på fyra utdelningar på vardera 1,63 kr per fondandel
2021: 5,36 kr (4,4%) – fördelat på fyra utdelningar på vardera 1,34 kr per fondandel
2020: 5,20 kr (4,6%) – fördelat på två utdelningar på vardera 2,60 kr per fondandel
2019: 5,60 kr (4,5%)
2018: 5,00 kr (4,2%)
Första handelsdag för fonden var den 6 april 2017.

Vill du läsa mer om fonden och utdelningar? I april 2020 gjorde jag en analys av denna utdelningsfond och kom fram till att antalet innehav kunde förändras rejält. Detta då många börsbolag ställde in utdelningen i coronakrisen, men därefter har lyckligtvis många bolag börjat dela ut igen.

Så här väljs innehaven ut – indexmetodiken

Indexet som fonden följer fungerar så här enligt svar till Hernhag.se den 4 februari 2021 från Stefan Hagman (via xact@handelsbanken.se) på Xact. En slutsats vi kan dra är att fonden inte är jämviktad, trots att det ibland ser så ut när många innehav står för ca 2 procent av fondportföljen.

 • Två gånger per år rankas de mest likvida bolagen i Norden som uppfyller hållbarhetskriterier (se nedan) efter dels direktavkastning, dels volatilitet.
 • För direktavkastningen väger senaste utdelningen 2/3 och året innan 1/3. Anledningen är att försöka fånga stabila utdelningsbolag.
 • Bolagens totalbetyg viktas samman där volatilitetsbetyget väger 2/3 och direktavkastningsbetyget 1/3.

Anledningen med viktningen är att fondbolaget inte vill få in bolag som har attraktiv direktavkastning på grund av att kursen fallit (marknaden förstår att bolaget har/kommer få problem och utdelningspolicyn inte är hållbar) och alltså undvika value-traps (värdefällor).

 • De 45 bolag med högst totalbetyg inkluderas och betyget avgör dess vikt, inte börsvärde.
 • Hållbarhetskrav. Fonden tar hänsyn till internationella normer och konventioner som bland annat omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption.

  Fonden väljer också bort företag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

För vem lämpar sig fonden?

Om fonden är lämplig eller inte beror på vad du har för aktiestrategi. Vill du ha spännande tillväxtaktier eller småbolag bör du placera i något annat. Allt i Xact Norden Högutdelande är åt det tryggare hållet placeringsmässigt. Det är stora och stabila bolag, som säkert ger dig godkänd avkastning över tid.

Vi som vill ha en stor stabil bas av utdelningsaktier i botten får vad vi vill här. Jag vet inte om fonden är bättre än Investor och de andra investmentbolagen, men jag gillar verkligen att det finns i alla fall en svensk börshandlad fond som placerar i utdelningsaktier och som ger utdelning.

Källskatt för fonder med utländska innehav

Både privatpersoner och fonder får källskatt dragen från utdelningarna från utländska innehav. Som privatperson kan vi få tillbaka mer eller mindre allt, särskilt i kapitalförsäkring.

Den 15 februari 2021 fick jag svar från Xact Norden Högutdelande om vad som gäller för den:
”Då fonden har källskattekort erhåller fonden 100% utdelning i Sverige, Norge och Finland. I Danmark erhåller fonden 85%.”

Ingen substansrabatt eller premie för börshandlade fonder

Andelskursen på börsen ligger i regel mycket nära varje börshandlad fonds NAV-kurs, det vill säga substansvärde per andel. Det är med andra ord ingen substansrabatt eller substanspremie som det kan bli på investmentbolagsaktier.

Orsaken är att antalet fondandelar förändras i takt med att investerare vill köpa flera eller sälja och ta ut sitt kapital ur fonden. Fondandelarnas antal justeras för nettoflödet i handeln.

I investmentbolag är antalet aktier oförändrat oavsett och då kan aktiekursen avvika från substansvärdet.

Till sist

Nej, jag har inget och har aldrig haft något samarbete med Xact det vill säga Handelsbanken Fonder AB. Jag har gjort denna sida i alla fall för att det är en ganska unik fond i Sverige.

Du fattar alla dina investeringsbeslut själv och på eget ansvar. Denna sida är ingen privatekonomisk rådgivning utan journalistik.

Uppdatering 8 februari 2021: Uppdaterat fakta om Xacts bolagsform och ägandet.

2 reaktioner till “Allt om börshandlade fonden Xact Högutdelande”

 1. Jag undrar hur stor % består XNH av ditt totala sparinnehav?

  Jag är även nyfiken på hur du resonerar gällande själva utvecklingen av fonden som just nu, om jag räknat rätt, knappt täcker upp för en normal årlig inflation på 2% under en femårsperiod, om detta skulle fortsätta så behöver man väl räkna av detta från utdelningen som då blir mindre, hur tänker du här? Blir fonden då lika attraktiv för dig eller är det mer troligt att du åter utökar fler egenvalda enstaka utdelare?

  För min del så finns det andra värden i XNH, jag behöver inte känna mig stressad av att mina enstaka aktier endast har en utdelningsprocent på under 3, vilket jag tycker är för lågt. Det jag även uppskattar med fonden är att den delar ut 4 ggr per år samt att den till viss del bidrar med riskspridning. En annan fördel är att jag kan göra de ändringar jag vill i min aktieportfölj utan att behöva ta så mycket hänsyn till utdelningarna. Trots dessa fördelar kan jag inte låta bli att fundera över den tröga och ojämna kursutvecklingen som fonden dragits med och hitintills i år, den obefintliga, vilket får mig att fundera över ovanstående frågor och skulle därför gärna höra hur dina tankar går gällande detta.

  1. Jag har nu 5 procent av min börsportfölj i XACT Norden Högutdelande.
   Jag är missnöjd med totalavkastningen och kursutvecklingen. Att fonden slår börsindex när det är börsras är en klen tröst. Riskspridning och låg risk samt stabil direktavkastning är fördelarna. Indexfonder brukar gå bra över tid. Från tid till annan går exempelvis tillväxtaktier och värdeaktier olika bra. Kanske blir det skifta något år framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)