Opinionsbildning

Här är några av de åtgärder och förbättringar som jag tycker borde ske när det gäller allmänt aktiesparande och fondsparande. Håller du med mig får du gärna skriva till ansvariga och driva lite opinion med mig.

Lägre maximicourtage
Handlar du med småposter utan att ha de allra lägsta minicourtagen kan courtaget bli 50 procent. Det tycker jag är för högt, det borde finnas en maxgräns på 5-10 procent för de tillfällen där du inte hunnit byta till en optimal courtageklass.

Dags att modernisera fondhandeln
Till skillnad från börshandlade fonder, som du kan handla direkt när du vill så länge börsen är öppen, kan det ta flera dagar innan du ser ditt köp eller sälj av en vanlig aktiefond. Dessutom måste en order läggas före klockan 13 och du kan inte välja en köpkurs eller sätta limits. Som investerare i vanliga aktiefonder är det med andra ord bara att ta det som erbjuds. 1980-talet ringde, de sa de vill ha tillbaka sin ålderdomliga fondhandel. 🙂

Bättre information från fondbolagen
Fondbolag informerar oftast bara om standardavvikelse och tracking error (även kallat ”aktiv risk”). Det är riskmått baserade på historiska kursrörelser, och det säger inte så mycket om läget i exempelvis en aktiefond just nu. Ytterst få fondbolag informerar om fondinnehavens genomsnittliga P/E-tal, direktavkastning, P/B-tal, etc. Varför struntar fondbolagen i värderingsmultiplarna? Hur ska man få veta om fondportföljen är dyrare eller billigare än jämförelseindex? Det går med andra ord ofta inte ens att få reda på värderingsriskerna i en fond.
(oktober 2009)

Mer att välja på i premiepensionen
* Att Spiltan Aktiefond Investmentbolag inte får vara med i premiepensionsvalen är synd, även om jag förstår att det är enkelt att konsekvent säga nej till alla fonder som klassas som specialfonder. Det vore bra om ett undantag gjordes, för att när det inte går att köpa aktier i ”PPM” är ju Spiltan Aktiefond Investmentbolag en billig och bra möjlighet att ta rygg på Sveriges investmentbolag. På sikt borde det fortsätta att löna sig bättre än att äga de flesta vanliga aktiefonder.
* Dessutom tycker jag att börshandlade fonder, ETF:er, borde gå att köpa som premiepensionssparande. Rent tekniskt går det enligt Pensionsmyndigheten att ordna, även om ”administrationen kring handel i realtid, både för aktier och ETF, är betydligt mer komplex och kostnadsintensiv”.

Bolagsspecifika förbättringar jag vill se

Staten borde sälja alla aktierna i SAS
November 2012 skrev jag: Regeringen borde för länge sedan ha följt sin politiska ideologi och slutat vara riskbenägen börsspekulant via ägandet i den flygande förlustfabriken. Då hade skattebetalarna sluppit de senaste årens värdeminskning på aktieinnehavet.

Pandemin år 2020 gav mig inte precis fel. Hade staten sålt för många år sedan hade de snarare kunnat gå in och stötta nu, för att sedan sälja igen senare. Stater ska inte vara långsiktiga ägare i branscher som inte ger god avkastning.

Warren Buffett borde börja ge utdelning
Det är lätt för Warren Buffett att prata om högre skatter när han själv är extremt rik och hela sitt liv minimerat skatterna genom att inte ge utdelning i investmentbolaget Berkshire Hathaway. Han borde börja ge utdelning, dels så aktieägarna kan leva på utdelningen och dels för att han redan klagar på att han inte kan köpa de bästa småbolagen eftersom han har för mycket pengar att förvalta. Ja, och så blir det mer skatt till den skuldsatte Onkel Sam om Berkshire Hathaway börjar ge utdelningar.
(januari 2013)

”AVSLUTADE FALL”

Lägg ned Hakon Invest
Den enda som lockar är ICA, den resterande lilla delen av portföljen har svagt resultat. Dela förslagsvis ut ICA till alla ägarna så rubbas inte maktbalansen mellan ICA-förbundet och övriga ägare (Ahold). Vad är problemet med att äga ICA-aktier direkt istället för indirekt via Hakon?
(november 2012)
Hakon Invest gjordes under 2013 om till ett ICA med några sidoinnehav och jag anser därmed att min käpphäst i tillräckligt stor utsträckning har sprungit i mål. 🙂 Inte exakt på det sätt jag föreslog 2012, men det blir i vart fall möjligt med direktägande i ett bolag som äger majoriteten av ICA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)