Statistik om aktier

Aktiestatistik är lite som tumregler, du får viss vägledning men det är ingen garanti.

AKTIESTATISTIK:

Den genomsnittliga korrektionen för börsindexet S&P500 har varat i 54 dagar och nedgången mäter 13,5-14,2 procent beroende på mätperiod.

Underlag och källa: Tony Robins bok Unshakeable är källa till detta, som jag skrev om i Den enkla vägen bli rik och fri med aktier.

Klicka här för att slumpa fram en till rad med aktiestatistik.

Aktiestatistiken du kan få fram på denna sida kommer i första hand från en sammanställning i slutet av min bok Den enkla vägen hitta världens bästa aktier. En del aktiestatistik är från Den enkla vägen bli rik och fri med aktier.(C) Marcus Hernhag 2012 - 2019