Statistik om aktier

Aktiestatistik är lite som tumregler, du får viss vägledning men det är ingen garanti.

AKTIESTATISTIK:

Drygt var tredje avknoppat bolag på Stockholmsbörsen blir uppköpt inom 3,5 år.

Underlag och källa: Min egen studie i Placeringsguiden nr 2016. Mätperioden var 2000-2016.

Klicka här för att slumpa fram en till rad med aktiestatistik.

Aktiestatistiken du kan få fram på denna sida kommer i första hand från en sammanställning i slutet av min bok Den enkla vägen hitta världens bästa aktier. En del aktiestatistik är från Den enkla vägen bli rik och fri med aktier.(C) Marcus Hernhag 2012 - 2018