Statistik om aktier

Aktiestatistik är lite som tumregler, du får viss vägledning men det är ingen garanti.

AKTIESTATISTIK:

Att årligen endast placera i de 50 aktier på S&P500 som har lägst P/E-tal ger överavkastning. Mätt från 1992 till 2016 blev totalavkastningen i genomsnitt 13,5 procent om året jämfört med 9,7 procent årligen för hela indexet.

Källa: Oxford Insight, 15 juni 2017.

Klicka här för att slumpa fram en till rad med aktiestatistik.

Aktiestatistiken du kan få fram på denna sida kommer i första hand från en sammanställning i slutet av min bok Den enkla vägen hitta världens bästa aktier. En del aktiestatistik är från Den enkla vägen bli rik och fri med aktier.