Kommer inflationen äta upp avkastningen för preferensaktier?

Jag har fått många frågor och preferensaktier och inflation på sistone. Det är relevant att fundera över sådant nu när inflation och räntor börjar stiga. Hög inflation kan som bekant äta upp avkastningen från dina preferensaktier. Här nedan svarar jag bland annat på en fråga om detta ämne.

Fråga: I en chatt på Privata affärer så kom en fråga om att preferensaktier nu gått ner lite, vilket kan tyckas konstigt då direktavkastningen kan vara 7 %. Du svarade att marknaden är rädd för är inflation, för det skulle kunna äta upp avkastningen då preferensaktier i regel inte höjer utdelningen. Men jag tycker det borde vara rätt ok med 7% som alternativ till andra placeringar? Stabil, hög, garanterad löpande avkastning som visserligen inte höjs men det är det ju inte helt säkert att något annat bolag gör det heller. Jag har funderat på att öka i min portfölj med preferensaktier nu på några års sikt men jag kanske tänker fel?
Svar: Så länge inflationen inte tar fart på riktigt utan håller sig på max 2-3 procent är preferensaktierna inte dålig långsiktig placering. I nästa lågkonjunktur kommer antagligen både inflation och räntor att falla ner mot 0-1 procent igen. För det närmaste året ser det inte helt ljust ut för preffar, men för en långsiktig placerare är det bäst att behålla lagom stora positioner. Det är nog inte bråttom att köpa mer, men heller som sagt inget direkt säljläge.

Fråga: Borde inte Fingerprint kräva Carlström på de två årsavgifterna 900.000 kr som han orsakat bolaget i böter? Kan han som misstänkt för insiderbrott sitta kvar (som ordförande?) i valberedningen?
Svar: Carlström borde betala de pengarna, det har han råd med. Han är största aktieägaren och ägarna är de som bestämmer hur styrelsen ska se ut. Så länge han är en fri man skulle han kunna sitta i valberedningen, det är ju ändå han som ytterst bestämmer i bolagets ägarled. Det ser i alla fall inte ut som att Carlström sitter i valberedningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)