Jag har sålt allt i Balder Preferensaktie

I måndags sålde jag hela mitt kvarvarande innehav i Balder Preferensaktie. Det är fortfarande en bra placering för utdelningsjägare, men jag valda att flytta dem pengarna till Victoria Park Pref och Akelius Pref istället. Direktavkastningarna där är högre och Balder Pref handlas dessutom över inlösenkursen.

33 procent i vinst i Balder Pref tog jag alltså hem. Rätt bra för att vara i exkl utdelningar och till så låg risk. Jag tror jag köpte dessa aktier senast 2011 någon gång.

I Akelius Pref tänker jag om. Förvisso kan aktien bli inlöst till 330 kr, men det är först om tio år. Just nu är inlösenkursen borta och det är troligt att aktien kommer att stiga upp mot de 360-370 kr den kostade tidigare. Alla som fick teckna till 320 kr, främst de Akeliuskunder som lovades vinst om de tecknade, lär hålla på att sälja och ta hem den vinsten nu. Det är troligen det som pressar kursen.

Kanske köpte jag lite för tidigt, men det är som jag brukar säga. Faller kursen mer går det alltid att öka innehavet för oss med goda kassaflöden och bra finanser. Särskilt överinvesterad är jag inte i Akelius Pref, tvärtom.

Jag har också ökat lite i Axis, men det är fortfarande mitt minsta innehav. Liksom för Akelius Pref backade Axis ett par kronor direkt sen jag köpt. Det gjorde även Sandvik när jag ökade där häromveckan. Statoil steg däremot strax efter att jag sålt dem.

Nä, jag är inte bitter.

Jag är van.

🙂

Långsiktighet är ett bra botemedel mot dålig tajming.