Estea Kapitalandelsbevis3 ändrar villkoren och sänker räntan

Estea Kapitalandelsbevis3 - så röstar jag i det skriftliga förfarandet.

Estea Kapitalandelsbevis3 står inför förändringar av villkoren. Då det inte är någon aktie utan en börsnoterad skuldsedel blir det ingen bolagsstämma när vi ska rösta om förändringarna utan ett skriftligt förfarande. Dessutom har vi en pandemi, så digital omröstning blir det (länken går till kallelsen). Röstandet sker via ombudet Intertrust och du röstar via din nätmäklare senast den 3 maj 2020.

Det är enligt mig främst tre viktiga punkter som förändras:

  • Räntan på Estea Kapitalandelsbevis3 sänks från 6,25 procent till 5 procent. Det är en sänkning med 1,25 procentenheter vilket är 20 procent. En tydlig kapning, men det är förståeligt med coronavirus och svajande kapitalmarknad. Räntan har varit mycket fördelaktig jämfört med de oerhört låga räntorna på mycket annat i samhället.
  • Löptiden kan nu förlängas med tre år till i taget. Hur länge vi ska få vänta på att fastigheterna säljs står nu skrivet i stjärnorna. Att som tidigare nagla sig fast vid 2022 hade varit riskabelt, beroende på hur fastighetspriserna förändras till dess. Marknaden är inte lika stabil som tidigare.
  • Möjliggöra återköp av kapitalandelsbevisen. De handlas med substansrabatt så finns det likvider i Estea att köpa med rabatt är det faktiskt en förbättring av villkoren.

Sammantaget två negativa förändringar av Esteas villkor och en positiv. Dessutom förtydliganden av förvaltningsavgiften och möjligheten att emittera fler andelsbevis.

Räntan kommer fortsatt att vara hög och det här är ingen utdelningshöjare där trenden i utdelningen är viktig. Räntan har varit motsvarande utdelningarna från högutdelande aktier, high yield-casen i portföljen. En nedjustering är ingen katastrof och det gör det lättare att få stigande NAV-kurs (substansvärde per andel) istället.

Längre löptid är ganska väntat då det är farligt att måla in sig i ett hörn. Jag har heller ingen brådska att få andelarna inlösta till NAV-kurs så varför inte förlänga då. Synd på ett sätt att behöva få vänta på substansrabatt-klippet, men det kommer att komma en dag precis som Esteas första kapitalandelsvis.

Återköpen av aktier gör att när läget lugnat ner sig framöver minskar substansrabatten eller så kan Estea när tillfälle ges få kursen att stiga genom återköp till rabatterade pris. Troligen sker det framemot den avveckling som kommer att komma, kanske runt år 2025. För oss som inte säljer andelar till rabatt är det gynnsamt att somliga säljer med rabatt till bolaget istället för att vänta på den slutliga inlösen till substansvärdet, NAV-kursen.

Sammantaget är jag ändå till freds med förändringarna. Placeringen blir längre än planerat, men den kan bli ännu bättre nu. Det är få fastighetsinvesteringar i Sverige till vettig risk som ger 5 procent i ränta med potential till ett substansklipp.

Därför röstar jag ja i det skriftliga omröstningsförfarandet i Estea Kapitalandelsbevis3.

Uppdaterat per den 17 maj 2020: Estea genomför inte några förändringar efter omröstningen.

Dags att fler bolag inför halvårs- och kvartalsutdelningar

Cash is king, men kassaflödet är minst lika viktigt.

I tider av börskrasch och coronakris tycker jag det är hög tid att fler bolag inför kvartalsutdelning. Visst får vi aktieägare vänta längre på utdelningen, men nu behöver bolagen jämnare kassaflöden. Det är bättre att få utdelningarna utspridda över året istället för allt om våren, jämfört med att inte få utdelning alls eller få utdelningstrenden bruten.

Jag hänger därmed på resonemanget i Börspodden förra veckan om att kvartalsutdelningar nu vore bra i Sverige.

Enda haken är att blir det värre än befarat med konjunkturen är det ostrategiskt om bolagsstämman har samlats redan nu under våren och slagit fast utdelningar för resten av året. För de mest utsatta bolagen är det därför bättre att ställa in utdelningen helt.

Eller som Beijer Alma, Beijer Ref, Husqvarna, Lammhults Design, Lundin Petroleum, NCC, Ratos, SKF och Trelleborg har gjort. Sänkt utdelningen, men planera/överväg en extrastämma i höst och slå fast resten av utdelningen då om ekonomin tillåter det. Det är en godkänd nödlösning för konjunkturkänsliga bolag.

För övrigt har jag uppdaterat min sida med svenska kvartalsutdelare och andra börsbolag som har antingen halvårsutdelning eller årlig utdelning på annan tidpunkt än under våren.

Längst ned på den sidan har jag ställt samman vilka som hittills har trillat bort och det är tyvärr en del. De åtta svenska stamaktier som ger kvartalsutdelning är kvar, inklusive Lundin Petroleum som sänker utdelningen.

Vill vi ha fler kvartalsutdelare i Sverige är det upp till oss att kavla upp ärmarna och påtala det för bolagen där vi är aktieägare.

Fem sätt att skydda sparportföljen i 2020 års börskrasch

Fem sätt att skydda sparandet och aktieportföljen i börskraschen.
Fem sätt att skydda sparandet och aktieportföljen i 2020 års börskrasch. Det viktigaste rent finansiellt är att inte bli utplånad. Sprid gärna denna bild.

Jag ser framförallt fem saker som vi måste fixa för att klara av 2020 års börskrasch och överleva som aktiesparare. Mycket handlar om riskhantering och strategi. Alternativet riskerar att bli för hög risk och att du utplånar portföljen.

1 Ta det försiktigt med belåning

Ha inte aktielån och om du är så riskvillig att du belånar dina aktier håll i så fall nere belåningsgraden. Undvik också högt belånad bostad som du köpt aktier för. Belåning innebär en hävstång som slår emot dig i tuffa tider. Om du sitter med belånade aktier överväg sälja ändå för att sänka risken.

En historisk parallell är att det var Ivar Kreugers höga belåning som låg bakom Kreugerkraschen på Stockholmsbörsen 1932. Det är verkligen bättre att ”skynda långsamt” som uttrycket är.

2 Undvik bolag där aktiekursen riskerar att aldrig återhämta sig

Generellt sett gäller det förlustmaskiner i tuffa branscher som till exempel klädbutiker som inte anpassat sig mot ny konkurrens och omställningar mot e-handel. Bolag som Odd Molly, MQ, Rnb, VRG och Wesc.

Mer specifikt för denna börskrasch ska vi undvika alla sektorer där coronakrisen slår hårdast. Du bör coronasäkra din portfölj och lämna det som bygger på folksamlingar, som nöjesindustrin. Att Scandic Hotels och Pandox dragit in sina utdelningsförslag är talande för hur känsliga de är när resorna upphör och alla plötsligt undviker hotellen och deras frukostbufféer.

Uppdatering 26 mars 2020: Fler branscher och aktier som under resten av året kan drabbas av coronakrisens följder är resebolaget UTG och underhållningsbolaget Moment Group (2Entertain). Även Electrolux Professional där kunder inom hotell och restauranger står för 50 procent av intäkterna. De resebolag, hotell och restauranger som inte går i konkurs kan under lång tid få möta lägre efterfrågan.

Störst i nöjesindustrin är Disney, som nu stängt sina nöjesparker precis som Six Flags, som jag sålde med förlust. Disney har också skjutit upp premiären för biofilmer, då många biografer stängt på grund av smittorisken. Lägg till deras föreställningar och kryssningar och att streamingtjänsten Disney+ borde lanserats för fem år sen. Nu är det sent. Disney överlever, medan Six Flags höga belåning och problem i Kina gör att aktiekursen redan innan en eventuell nyemission framöver rasat med 74 procent från årsskiftet fram till nu 20 mars 2020. För övrigt är aktien ned med 61 procent sedan jag sålde, så det kan verkligen vara värt att kapa sina förluster i tid och välja bolag som klarar coronakrisen bättre.

Vi kan också se hur gymkedjorna får färre nya kunder och i SATS fall stänger helt. Både Actic och SATS har rasat hårt på börsen, men jag gissar att det är bara vid riktigt lång kris som dessa bolag tvingas till nyemissioner och nedläggningar som nästan utplånar aktiekurserna.

Satsa istället på de megatrender där vi har bolag som står emot sådana här tider.

3 Få inte panik och sälj efter en lång nedgång

Många som sålde med brakförlust i finanskrisen 2008-2009 hann eller vågade sig inte in igen på många år om ens någonsin. I nollräntemiljö blir det svårt att någonsin komma tillbaka om du permanentar förlusterna genom att sälja för gott. Tänk på att börsindex alltid tidigare kommit tillbaka efter depressioner och världskrig.

Med det sagt ska du verkligen inte köpa för allt du har direkt heller. Som vanligt mår dina nerver bäst av att du köper då och då om du har likvider över som du kan riskera på börsen de kommande åren.

4 Undvik placeringar med hävstång

Det ligger i det mänskliga beteendet att vilja ta högre risker ju mer man förlorat.  Detta för att snabbt få tillbaka det man tappat. Detta visar sig i aktiesparande genom att många satser med lånat kapital eller hävstångsinstrument för att snabbt få tillbaka det de förlorat. Har du stora förluster ska du sänka din risk snarare än att öka den. Allt för att inte bli finansiellt utplånad.

Risken blir lätt för hög och många tajmar börsen fel och då slår hävstången extra hårt. Man kan förvisso sänka portföljrisken med hävstångsinstrument om den placering du väljer där går åt motsatt håll som utvecklingen av ens befintliga aktieinnehav, för då jämnar avkastningarna ut sig. Köper du en så kallad bear-position så ökar den i värde när börsen går ned, och vice versa. Men det här är för mer aktiva och avancerade placerare.

5 Satsa på likvida tillgångar och ha krigskassa

Att alls kunna komma åt ditt sparkapital är mycket viktigt. Det gäller därför att prioritera placeringar med bra handel och ha gärna lite extra likvider som krigskassa. Kassaflöden från olika inkomstkällor är guld värt att ha i kristider.

Undvik allt från aktier med liten omsättning/handel till vissa fonder. Först såg vi hur flera fastighetsfonder i Storbritannien stoppade uttag och sen att även svenska räntefonder tvingades göra samma sak. Företagsobligationsmarknaden har plötsligt tvärdött och därmed tar det nu ännu längre tid än de vanliga 2-4 dagarna att få ut sina pengar ur en räntefond. Det kan ta veckor och i värsta fall månader om du vill sälja/lösa in dina fondandelar.

Därmed framstår kontosparandet som ett strategiskt mycket bättre alternativ. Tidigare har jag hävdat att det är företagsobligationsfonder vars avkastning på räntemarknaderna kan slå inflationen i lågräntetider. Det är sant i goda tider med normala marknadsförhållanden, men när vi står på randen till en finanskris är cash king igen. Räntekonton med insättningsgaranti och utan uttagsbegränsningar kommer alltid att vara det mest lättillgängliga och säkra alternativet. I börskrascher och finanskriser än mer än vanligt.

Rent strategiskt framstår därför aktier och räntekonton som de mest likvida tillgångarna. Handelsstoppen på vissa börser när det rasar som mest varar inte särskilt länge. Aktiefonder är ett smidigt sätt att sprida riskerna till tillgången aktier och här tar det överkomliga 2-4 dagar att få ut sitt kapital om du måste. Börshandlade fonder och värdepapper som följer råvarupriser går däremot lika snabbt som vanliga aktier att sälja.

Fysiska råvaror som du har hemma kan du rätt snabbt sälja, så det är rätt likvid tillgång också. Råvaror rör sig sällan exakt som aktier och är därmed en godkänd komplettering. Läs gärna mer om tillgångsallokering och hur man kan bygga upp en portfölj med olika tillgångar i min bok Hitta tillgångarna som gör dig rik.

Slutsatser

Likvida börsnoterade placeringar med fokus mot rätt tillgångar och branscher är det bästa investeringarna. Kontosparandet är det säkraste mot nedgångar och också det räntealternativ som inte lär bli fryst.

För dig som verkligen vill ha minimal risk är räntefonder aldrig mer något alternativ, det har vi lärt oss nu. Guld har en kursrisk, så det är likt räntefonder något som kan minska i värde på kort sikt, men historiskt sett är guld ändå en hygglig värdebevarare över flera generationer.

Följer du dessa slutsatser och de fem råden ovan kommer du att klara dig någorlunda helskinnad genom börskraschen.

Köper tillbaka Fortum-aktien

Fortum-aktien ser lågt värderad ut på dessa nivåer.

Efter 1,5 år utan Fortum har jag tagit in energibolaget i min aktieportfölj igen. Detta sedan kursen äntligen rasat ned till de nivåer kring 11-14 euro per aktie där kursen vänt varje gång under de senaste 20 åren. Det finns ingen garanti för att den ska vända upp även denna gång, men sannolikheten borde ändå vara rätt bra för att botten är nära.

Direktavkastningen är 8,4 procent med en kurs på drygt 13 euro och aktien handlas 15 procent under det egna kapitalet. Som om marknaden förväntade sig förluster framöver. Fortums soliditet är goda 57 procent och utdelningsandelen är 66 procent respektive 59 procent av vinsten respektive kassaflödet. Det duger gott.

Riskerna i verksamheten är dels lågt elpris, vilket vi ser då och då. Dels att 25% av intjäning kommer från Ryssland, även om allt verkar fungera där affärsmässigt. Det kan dessutom alltid bli mer regleringar och skatt på el och annan energiproduktion.

Fortum satsar mycket på ren energi, men andelen vind- och solkraft är ändå minimal. Vattenkraft, kärnkraft och värmekraftverk är det som gäller. Det nu majoritetsägda Unipers kolkraft fasas ut och gamla kolkraftverk ska stängas. Tyska ”coal exit law” har 2038 som slutår och senast då ska det nya(!) kolkraftverket Datteln4 stängas.

Egentligen hade jag velat köpa Canadian Utilities som höjt utdelningen i 48 år i följd och som nu ger 6 procent i direktavkastning. Men Fortum kompletterar Brookfield Renewables bättre då energiproduktionen kommer från andra källor och finns i andra delar av världen.

Mina affärer i Fortum senaste 20 åren.
Nu är jag tillbaka i Fortum-aktien. Här är mina affärer i aktien under de senaste 20 åren.

Min position i Fortum är medelstor. Jag ser aktien lite som en stabil high yield, men med konjunkturkänslighet. En kassako där jag till och med är beredd att utdelningen svajar lite om det blir finanskris, men visst gillar jag trenden där ordinarie utdelning inte sänkts en enda gång senaste decenniet.

Rent strategiskt behövs el och värme för samhället och därför älskar jag infrastruktur av detta slag. Det är största sektorn i min portfölj. Elbilar, serverhallar, och så vidare. Behovet av mer el är en av de säkrare megatrenderna, trots all iver av energieffektivitet i samhället.

Coronasäkrar aktieportföljen

Hexagon är en aktie jag köpt tillbaka nu. Spännande framtid på tio års sikt.
Hexagon är en aktie jag köpt tillbaka nu. Spännande framtid på tio års sikt.

Jag har coronasäkrat portföljen genom att sälja allt i Las Vegas Sands och Boston Pizza Royalties Income Fund. De har i veckan tillfälligt stängt kasinoresorter respektive restauranger. Dessutom sålde jag Lamar Advertising, vars reklamskyltar vid vägar aldrig kändes som den mest lysande framtidsbranschen.

Jag återinvesterar kapitalet där utdelningarna känns säkrare och där tillväxten är mer lovande. Enda nya aktien är Hexagon, min gamla IT-favorit som nu fallit ned till den ca 400 kr de stod i hösten 2017 och i december 2018. Aktien ligger i min pensionsdepå/IPS och där får den lilla posten skvalpa.

Resten investerar jag successivt i befintlig portfölj. Aktier som Castellum, Capman, Stora Enso, AT&T, etc. Reala tillgångar och hög direktavkastning som borde vara säker.

I övrigt funderar jag vidare på vad jag inte begriper i Oneok som tokrasar varje dag trots upprepad vinstprognos från gasleverantören. Även New Mountain faller som en sten, frågan är hur mycket deras låneportfölj eller räntenetto blir pressad framöver.

Portföljvärdet är i botten, men inget aktieinnehav har ännu sänkt någon aktieutdelning. Vi får se hur länge det står sig under det kommande året, men klarade Castellum utdelningen genom finanskrisen borde de klara sig nu också. Och som vanligt är allt det här inspiration och du får ta allt ansvar för dina egna aktieaffärer o.s.v.

Tillägg: Läs även inlägget hur du ska coronasäkra hela din sparportfölj.