Elpriskrisen – Plötsligt 266 procent dyrare el

Elpriskrisen i Sverige är ett faktum. Politikernas usla energipolitik har i kombination med vädret den här vintern gett rekordhöga elpriser. Jag har varit förskonad från det då jag sedan länge är andelsägare i en vindkraftförening eller om man så vill ett vindkraftkooperativ.

Lite förenklat innebär där att jag köper elen därifrån istället för via den vanliga elmarknaden och de vanliga elbolagen. Ok, all el blandas i elnätet, men rent ekonomiskt har elpriset från min vindkraftel varit låg.

Nu har Solivind El Ekonomisk Förening (f.d. O2 Vindel) meddelat oss andelsägare att de måste höja priserna med 266 procent (= ett 3,66 faldigande av elpriset).

”Sverige har under hösten och vintern haft en extrem elmarknad med mycket höga elpriser och stora skillnader mellan olika elområden. Det innebär att föreningen får ökade kostnader som helt är kopplade till de kraftigt ökade skillnader i elpris mellan elområde 2, 3 och 4. Dessvärre ser läget ut att förvärras under första kvartalet 2022.

Styrelsen tvingas därför att kraftigt höja medlemspriset från den 1 februari 2022 för att täcka dessa kostnader. Elpriset höjs från 43,7 öre/kWh (35 öre exkl moms) till 1,60 kr/kWh (1,28 kr/kWh exkl moms).”

Anledningen är att elen inte kan gå direkt till oss andelsägare, utan som sagt blandas med all annan el i elnätet. Det är lite som ett stort badkar med olika kranar och avloppsrör. Vindkraftkranen rinner ned i badkaret och sen sitter avloppet som leder det till våra hem någon annanstans.

”Fem av föreningens nio vindkraftverk är placerade i elområde 2, där elpriset är som lägst just nu. Huvuddelen av våra medlemmar har sin förbrukning i elområde 3 och 4. I praktiken betyder det att föreningen måste bära kostnaden för prisområdesskillnaden – alltså skillnaden mellan elpriset i elområde 2 och inköpspris i elområde 3 eller 4.”

Elpriskrisen ställer till det för många i landet.
Elpriskrisen. Ofta blåser det inte så mycket, i alla fall inte mitt i vintern. Grön energi har säkert framtiden för sig, men utan bra batterilagring som jämnar ut produktionen (leveranserna till elkunderna) är det bara en kompletterande form av kraftverk.

Fördelarna med att äga andelar i vindkraftföreningar

Det höjda elpriset förtar mycket med att alls äga andelar i en ekonomisk förening som äger kraftverk inom grön el. Lågt elpris är ju nästan hela grejen.

Länge tyckte jag det dessutom var praktiskt att äga andelar i en vindkraftförening för då hade jag det perfekta svaret när försäljare försökte sälja på mig elavtal på stan.
– Jag är delägare i en vindkraftförening och det är en mångårig investering så jag kan tyvärr inte byta elbolag.

Möjligen om det går att sälja andelarna framöver så gör jag det. Jag får fundera på om det är värt att binda kapitalet i en förening som inte kan ge lågt elpris när det väl behövs. Så länge elpriset var lågt var det ingen vidare investering, jag vill minnas att jag betalade 5500 kr gånger två andelar någon gång på 00-talet i O2 Vindel som det hette då.

Senare steg priset för de som skulle köpa andelar. Undrar vad andrahandsmarknaden eller inlösen av andelar kommer att ge för priser.

Jag mejlade och frågade om andrahandsmarknad och varför man inte terminssäkrat sig. Här är svaret:

”Detta aviserade medlemspris gäller bara i februari och troligtvis mars 2022. Föreningen kommer att utlysa en extra föreningsstämma i februari där ett nytt förslag till prismodell som tar hänsyn till elområdesskillnader kommer att beslutas.

Vi har under tiden från 2011 när elområden infördes inte sett en spridning av skillnader i elpris mellan elområden som liknar det vi ser i slutet av 2021.

Föreningen har huvuddelen av sina medlemmar i elområde 3 och 4 och får återköpa medlemsel med gällande elpris i respektive elområde.

Om prognosen för kvartal 1 2022 blir verklighet så blir merkostnaden drygt 8 Mkr för föreningen. Dom pengarna finns inte i dagsläget så detta beslut som styrelsen tvingades ta är nödvändig för att undvika konkurs och att i detta fall blir sannolikt andelarna värdelösa.

Medlemspriset under februari och mars kommer sannolikt att vara lägre än marknadspriset i elområde 3 och 4.

Vindandelar är en långsiktig investering och har en livslängd på minst 15 år till och jag tror och hoppas att det som hänt är tillfälligt och att värdet av att äga vindandelar kommer att vara fördelaktigt under lång tid framöver.”

Aktierna Eolus Vind och OX2

Jag undrar om inte elpriskrisen och sådana här prishöjningar från kooperativt ägda vindkraftverk kommer att minska efterfrågan på investeringar framöver. Dels är kapacitetsutnyttjandet i genomsnitt så lågt som ca 10-15 procent, då det sällan blåser lagom hårt. Dels kommer många sådana här föreningar att inte få så många nya medlemmar eller i vart fall inte bygga nya vindkraftverk efter den 20-åriga tiden som vindkraftparken står och fungerar.

Långsiktigt tror jag stenhårt på grön el, men just solkraft och vindkraft i mörka och kalla Vintersverige behöver kärnkraft för att vi inte ska behöva importera kolkraftsel. Att vi har överskott på el och exporterar om sommaren hjälper föga mitt i vintern.

Med elbilen på väg att ta över vägarna har vindkraften ändå en framtida roll i samhället, men då som komplement till annan el. OX2 och Eolus Vind är två intressanta bolag i sektorn om du vill ha ägande i de som projekterar och uppför vindkraftsparker.

Jag föredrar annars breda elproducenter som Fortum.

Framtidsspaningar och trender inom bland annat grön energi är för övrigt något jag går igenom i min bok Trenderna som gör dig rik på aktier.

Mer om vindkraftkooperativ och dess förutsättningar kan du läsa om hos Cornucopia.

6 reaktioner till “Elpriskrisen – Plötsligt 266 procent dyrare el”

 1. Om det fanns ett kärnkrafts-kooperativ. så skulle jag satsa på det. Vindkraft är för MP-mesar, som inte fattar att det inte fungerar i längden.

 2. När Telge Energi tog över i maj 2021 kunde man som professionell elhandlare ha sett till att terminssäkra de lätt till volym och elområde beräknade andelsel-kwh inför hösten.
  Det krävdes ingen större fantasi för att inse vad som höll på att hända i juni-juli för den som jobbar med detta dagligen.
  Man öppnade 2 nya kablar till kontinenten från Sydnorge och plötsligt vällde priserna därifrån in i NordPools område.
  Men Telge Energi satt helt passiva och lät oss medlemmar i föreningen stå för hela risken. 🙁
  Ansvar måste utkrävas för denna miljonrullning som effektivt tömde kassan så att konkursen kom allt närmare.
  Företrädare för Telge Energi, ett kommunalt elbolag (!), som tom sitter i styrelsen för Solivind, för att ”tillföra kompetens”, hukar bakom förklaringar som ett barn inser bara är dimridåer.

 3. Ja…de va nog ingen bra investering ”förframtiden” 45000 för 12 år sen ..
  Andelar i vattenkraftverk mera säkert garanterat , många generatorer från början av 1900 talet som snurrar på än…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)