Din svenska KF riskerar att beskattas dubbelt vid flytt utomlands

Är du skattskriven i Sverige får Skatteverket inte in några uppgifter om din kapitalförsäkring, din KF. Om du däremot flyttar utomlands och blir skattskriven där kommer Skatteverket att samla in sådana uppgifter och vid behov skicka till skattemyndigheter i länder som ingår i samarbetet.

Därför riskerar du att bli beskattad för dina schablonintäkter både i Sverige och i ditt nya land. Detta om du har en svensk kapitalförsäkring men är expat, det vill säga har flyttat utomlands och är skattskriven i annat land än ditt medborgarskap.

Som jag tidigare skrivit kan du inte ha ISK kvar om du skattskriver dig utomlands. Det finns flera olika regler för de olika typerna av depå. Det gäller därför att tänka igenom ditt aktiesparande i tid om du ska bo utomlands längre tider.

Är du skattskriven i Sverige får Skatteverket inte in några uppgifter om din kapitalförsäkring, din KF. Om du däremot flyttar utomlands och blir skattskriven där kommer Skatteverket att samla in sådana uppgifter och vid behov skicka till skattemyndigheter i länder som ingår i samarbetet. Läs mer här!
Ska du flytta till exempelvis Malaga krävs det att du kollat upp dina aktier i din KF och hur schablonintäkterna av den depån beskattas.

Tre frågor och svar till Skatteverket om dubbelbeskattning av KF

Här är svaren på de tre frågorna som jag ställde till Skatteverkets utredningsledare Gunnar Ihrén. Svaren utgår från att det är ett annat EU-land som man flyttar till. De gäller både om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. 

1. Lämnar svenska banker uppgifter om schablonintäkterna i KF till Skatteverket? Det står ju inget om KF i det förtryckta i deklarationen. 

I Sverige är det försäkringsbolaget som betalar avkastningsskatten för kapitalförsäkringar. Därför behövs inte kontrolluppgifter till Skatteverket om innehav i kapitalförsäkringar för svenskt deklarationsändamål.

2. Kan andra länders skattemyndigheter komma åt dessa uppgifter? Vill minnas det finns ett automatiskt informationsutbytesförfarande mellan skattemyndigheter inom EU.

Som en del i det internationella informationsutbytet lämnar Skatteverket information till deltagande länder om bland annat svenska finansiella tillgångar för fysiska personer som har utländsk skatterättslig hemvist. Skatteverket samlar därför in kontrolluppgifter för sådana personer, bland annat omfattas s.k. försäkringsavtal med kontantvärde (exempelvis kapitalförsäkringar). En kontrolluppgift ska bl.a. innehålla uppgifter om kontohavarens namn och adress, hemvistland och kontots saldo eller värde. Skatteverket skickar i slutet av varje år vidare dessa till andra länders skatteförvaltningar inom det internationella samarbetet (ex EU).

Här är Skatteverkets information om försäkringsavtal med kontantvärde.

En annan del är att Skatteverket tar emot uppgifter från andra länder om svenskars utländska finansiella tillgångar och inkomster. Syftet med det automatiska informationsutbytet är att säkerställa korrekt beskattning samt att motverka olika former av skatteundandragande.

3. Beroende på skatteavtal mellan olika länder – finns risken att man åker på det nya landets kapitalskatt på schablonintäkterna som man har i Sverige? 

Ja. Anledningen är att i Sverige är svenska försäkringsbolag skattskyldiga för den årliga avkastningsskatten på kapitalförsäkringar, oavsett om en person är bosatt i Sverige eller utomlands. Däremot kan det andra landet tillämpa regler som gör att en privatperson (innehavaren av kapitalförsäkringen) beskattas för försäkringens tillgångar med vanlig kapitalskatt.

Då det är två olika personer som beskattas (försäkringsbolaget respektive privatpersonen) saknas det i skatteavtal metod att tillämpa for undvikande av den här typen av eventuell dubbel beskattning.

4 reaktioner till “Din svenska KF riskerar att beskattas dubbelt vid flytt utomlands”

 1. Varför vill man krångla och skriva sig utomlands, jag menar vilka eventuella fördelar finns det mot att bara stå skriven kvar i Sverige?
  Jag bodde i Spanien 2004-2010 och ändrade aldrig någonting, stod skriven i Sverige hos min mor som fick posten.

  1. Vill man bo utomlands mer än sex månader per år så måste man egentligen skriva sig i landet där man bor största delen av året. Förr eller senare kommer skatteverket i det nya landet att höra av sig. Annars vore det förstås enklast att fortsatt vara skriven i Sverige som man är van.

   1. Jag tror det är ganska osannolikt att spanska myndigheter skulle höra av sig till någon bara sådär om man nu inte jobbar eller har företag i Spanien vill säga.
    Det fina med EU är att det aldrig stämplas i passet vid inresa så ingen vet hur många dagar man varit någonstans 👍

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)