7 kr för att bli studieskuldfri

Den som är satt i skuld är visst fri om denne bara har tillräckligt starka kassaflöden från börsportföljen. Inspirerad av min exkollega Cicki som på FB skrivit att hon kommer att bli studieskuldfri under året fick jag för mig att jag skulle betala tillbaka hela mitt kvarvarande lån. Detta då det inte var så oerhört stort längre.

Det gick inte lika smidigt som förväntat att slutbetala det. Jag mejlade och begärde att få betala av återstoden av lånet och fick svaret:

Vi skickar en slutfaktura med förfallodag 28 februari. Beloppet är 41 826 kronor.
Du kan nu säga upp ditt autogiro.

Jag avslutade därför autogirot. Trots det tydliga svaret började jag instinktivt oroa mig för att den där efterlängtade slutfakturan inte skulle komma.

Mycket riktigt. Självklart klarade CSN inte av att skicka en slutfaktura, istället skickade de ett brev där det står att årets vanliga fyra amorteringar ska betalas per avi. Som om uppsägningen av autogirot på CSN:s uppmaning varit det enda jag gjort. Kunde inte CSN skickat en slutfaktura på hela beloppet istället? Det var ju det som skulle ske.

Jag ringde därför CSN och fick reda på att det hade gått ut en sådan. Tydligen spelar det ingen roll, betalar man bara exakt rätt belopp (inkl all upplupen ränta per betalningsdagen), till rätt BG med rätt OCR, funkar det bra att betala tillbaka allt.

41 796 kr blev det per den 6 februari.

Äntligen studieskuldfri. Dessutom före Cicki!
🙂

Pengarna jag betalade bort studielånet med tog jag från mitt högräntekonto. Jag räknade på skillnaden i ränta och kom fram till att det skulle kosta mig 156 kr i utebliven ”räntevinst” att betala av lånet. Högräntekontot ger högre ränta än vad CSN-lånet kostar och arbitrage är inte fel. Men 120 kr i expeditionsavgift får vi dra bort. 

Kvar är då 36 kr. Ja, egentligen inte, för lånet skulle ju utan slutbetalning ha amorterats fyra gånger under 2014 och räknat på det genomsnittliga lånebeloppet under året är det endast 7 kr jag skulle ha tjänat. De 120 kr i fast kostnad äter upp nästan allt av de 127 kr jag egentligen skulle ha tjänat på att behålla mitt studielån och placera pengarna. (Oaktat att vi kan leka med tanken att jag placerat pengarna på börsen istället och att jag där får högre genomsnittlig årsavkastning.)

7  kr netto kan jag avstå för att slippa ha en studielån.

Adjö, CSN. Nu är sista bandet till min tunga studietid kapat. Såvida jag inte till slut får den där slutfakturan på posten i alla fall då, men då strimlar jag den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)