Tillväxtbolagen och R40 – Rule of 40

För tillväxtinvesterare och för tillväxtbolag kan rule of 40 (eller på svenska 40-regeln) vara något självklart. För alla andra är det kanske inte det. Dags att reda ut begreppen.

I den senaste rapportfloden skrev mjukvarubolaget Fortnox något som jag aldrig sett något svenskt bolag skriva tidigare i VD-ordet:
”Tillväxten tillsammans med rörelsemarginalen blev alltså 72,7 procent under perioden.”

Jag satt först och funderade i termer av redovisning och resultaträkning. Vilken värdering eller vilket nyckeltal i procent får man om man slår ihop tillväxten med vinstmarginalen? 72,7 procent av vad? Det visade sig vara så enkelt som att Fortnox använde rule of 40, R40.

Definitionen av rule of 40 är att vi summerar omsättningstillväxten i procent med rörelsemarginalen i procent. Summan ska bli minst 40 för att det ska vara ett framgångsrikt bolag. Vissa menar att det visar på attraktiv investering, men R40 säger ju inget om värderingen eller aktiekurstrenden.

Definitionen av rule of 40 är att vi summerar omsättningstillväxten i procent med rörelsemarginalen i procent. Summan ska bli minst 40 för att det ska vara ett framgångsrikt bolag.

I Fortnox fall 40,6 procent i intäktstillväxt inklusive förvärv plus 32,1 procent i rörelsemarginal efter alla rörelsekostnader = 72,7 procent.
Fortnox presterar riktigt bra med andra ord.

Hur beräknas marginalen? Olika bolag och investerare kan räkna olika, lite beroende på bransch. Enligt investerarens inlägg på Avanza-bloggen och även enligt SaaSholic (länkar öppnas i ny flik) är EBITDA vanligt för snabbväxande mjukvarubolag. EBITDA är en rörelsevinst som exkluderar av- och nedskrivningar. Jag gissar att många bortser från engångsposter också.

Hur beräknas tillväxten? Intäktstillväxten kan som i Fortnox fall vara med förvärv inräknade. Det räknas i regel y-o-y, som står för year on year, det vill säga årsvis. Årets helårs- eller delårsintäkter jämfört med motsvarande period under föregående år.

R40 fungerar även på förlustbolag, men då krävs det hög tillväxt för att summan ska bli över 40. Exempelvis 60 procent i tillväxt och -15 procent i rörelsemarginal blir 45 procent.

När använder man rule of 40

Det kan vara en av flera tumregler när du tittar på tillväxtbolag. Titta både på senaste kvartalets och helårets R40. Plus alla andra olika värderingssätt och vad alla nyckeltal som tillväxten i intäkter per aktier visar. I slutändan handlar allt för investerarna om att bolaget skapar värden PER AKTIE, inte totala intäkter och vinster för bolaget. Emitterar bolaget fler aktier än vad som tillförs vid förvärv urholkar det bara värdet.

Vill du ha tips på tillväxtbolag att analysera närmare framöver? Jag går igenom flera olika framtidsbranscher och tipsar om många spännande bolag i boken Trenderna som gör dig rik på aktier.

Om du köper den på AdlibrisBokus eller signerad på Sterners Förlag blir jag glad. 🙂

2 reaktioner till “Tillväxtbolagen och R40 – Rule of 40”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)