Mitt nöjesaktieindex går som tåget

Nöjesaktieindexet slår börsindex. Följ mig på Shareville!

Min nöjesfond eller om du så vill mitt nöjesaktieindex har fått tre stjärnor på Shareville. Från botten i mars 2020 har uppgången varit riktigt fin och i sexmånadersgrafen ovan slår aktierna storbolagsindex med över 30 procentenheter.

De största innehaven i min lilla aktiefond är Stillfront och Evolution Gaming, vilket du kan se en bit ned på min sida med hemmagjorda aktiefonder. Kort uttryckt är den här fonden full av datorspel och alkoholproducenter och främst den första sektorn hör framtiden till och går bra just nu. Digitala nöjen och dagligvaror är coronasäkrade verksamheter.

Helt klart ger detta mersmak och något att bygga vidare på i sommar när jag enligt mina regler får ändra och rebalansera mina båda indexfonder.

Tillväxtaktieindexet har gått bra över vintern 2019/2020.

Tillväxtaktieindexet har gått bra över vintern 2019/2020. Jag slår äntligen börsindexet igen, efter en tuff start. På sex månader är jag 18 procentenheter över storbolagsindex. Tittar du på grafen på Shareville över ett år ser du tydligare att det är först nu i april som jag gått om börsindex på ett års sikt. Därför bara en stjärna än, men så länge Fortnox och Vitec drar upp portföljen/fonden så kan det bli fler.

I sommar när det gått ett år lägger jag upp grafer på Hernhag.se/aktieindex/ över ett år istället för de sexmånaders som finns där nu.

I tider där storbanker och H&M utvecklas dåligt är det inte direkt svårt att som jag gjort med mina aktieindexfonder ovan slå storbolagsindexet. Över tid är jag fortsatt inte helt förtjust i att ligga tungt i storbank. Det finns bättre utdelningsaktier och tillväxtaktier att välja. En eller flera bra aktiestrategier borde även framöver vara bättre än att passivt följa börsindex, tror jag.

Vill du fördjupa din kunskap om hur jag tänker att vi ska skapa egna aktieindexfonder står det i kapitel 13 i tillgångsboken.

Det kan också bli fler aktiefondsdepåer. Miljöteknik är beställt från en läsare. Vad vill du se att jag skapar för ”aktieindex”?

Över 60 procents uppgång på drygt en månad i G5

Bland mina så kallade aktieindex utmärker sig Nöjesaktieindexet med en ganska stabil uppgång hittills. En orsak är att mobilspelsaktien G5 Entertainment har rusat med över 60 procent sedan portföljstarten den 5 augusti.

Tack vare att portföljen innehåller 15 aktier är den en sorts bombmatta där det hittills har funnits flera träffar.

Apropå bomber har jag fått en tyngre start för Tillväxtaktieindexet. Proact och Vitrolife är hittills ena riktiga sänken, men jag ser det här på 10 års sikt så varken nedgångarna eller G5:s uppgång spelar egentligen någon avgörande roll än. För mig som till stor del är passiv utdelningsinvesterare är det roligt att vara med i en riktig kursraket, men jag är glad att jag inte har något stort innehav i G5. Jag minns hur det kändes när aktien rasade allt djupare och de här små posterna jag har i Proact och Vitrolife gör mig inget att de går ned då det ändå är promilleenheter av mitt totala sparande.

Det är det som är poängen, att ha många småposter i spännande aktier så jag kan hålla huvudet kallt och ge bolagen tid att jobba fram aktievärden. 

Relativt stabil start för tillväxtaktieindexet

Mitt tillväxtaktieindex är en portfölj av 15 bra tillväxtbolag med fokus mot samhällsförbättring. Från starten den 12 juni har portföljen inte ändrats i värde lika mycket som jag hade förväntat mig.

På tre månader ser det bättre ut än vad det är, för tillväxtindexportföljen har bara funnits i 1,5 månader.

Från att som högst ha varit upp med 2,1 procent har indexet som synes tappat och är nu 0,55 procent ned från start. Bättre än storbolagsindex i alla fall, men jag vet inte om det är särskilt relevant som jämförelse.

På en månads sikt är det mer rättvist att jämföra.

Grafer ovan från Shareville. Spontant tycker jag att kursutvecklingen har varit oväntat stabil för att vara 15 tillväxtaktier i en period där börsen tappat.

Det är både aktier som fallit och som stigit i kurs, så det har jämnat ut sig. Cellavision är upp 17 procent medan Proact är ned 32 procent från starten den 12 juni 2019.

Tillväxtaktieindexet består av:
Beijer Ref – miljöteknik
BioGaia B – hälsa
CellaVision – hälsa
Fortnox – IT
Hexagon B – IT
Nederman Holding – miljöteknik
NIBE Industrier B – miljöteknik
Proact IT Group – IT
Probi – hälsa
Sectra B – hälsa
Swedish Orphan Biovitrum
Tomra Systems – miljöteknik
Veoneer SDB – IT
Vitec Software Group B – IT
Vitrolife – hälsa

Tillväxtaktieportföljer passar för de flesta som en liten del av ditt sparande. Bolagen är sådana jag tror på de kommande tio åren och utvecklingen hittills säger ännu väldigt lite om hur bra det är att bygga upp en aktieportfölj och förvalta den som ett index.

Lanserar Hernhags Tillväxtaktieindex och börjar med Shareville

Hernhags Tillväxtaktieindex innehåller dessa aktier.

Istället för en indexfond har jag tagit fram en separat portfölj som jag ska förvalta som om det vore ett aktieindex. Detta som ett led i mitt omtag när det gäller tillväxtaktier.

Jag har därför tagit fram ett sorts tillväxtaktieindex. Det är mina 15 favoritaktier inom IT, miljöteknik och hälsa för det kommande decenniet. Hernhags tillväxtaktieindex kan du följa på Shareville, för att se utvecklingen i aktierna jag satsat på.

Hernhags tillväxtaktieindex var vid start den 10-12 juni 2019 likaviktat, vilket med 15 aktier innebär ca 6,7 procent i vardera aktie. Målet är att byta max en aktie om året och inte omvikta löpande, men om en aktie har uppåt 13-15% eller mer i vikt av indexet/tillväxtaktieportföljen halverar jag vid den årliga uppdateringen som jag planerar göra varje sommar. Likviderna från den affären återinvesterar jag i de aktier som väger minst under förutsättning att bolagen får vara kvar. En sorts strävan efter likavikt i portföljen, för likaviktat brukar statistiskt sett utvecklas bättre än många alternativ. Om jag placerar mer pengar (nysparar) i aktiekorgen ökar jag därför mest i de med lägst vikt i samband med den årliga rebalanseringen och genomgången.

Fokus är som sagt mot IT, miljöteknik och hälsa. Saker som effektiviserar och förbättrar samhället. Detta efter lite huvudbry då jag gillade fler bolag än de 15 jag satt som gräns. Konkurrens om platserna i en portfölj kan vara utvecklande och nu tvingades jag tänka ut ett bra urvalskriterium för indexet för att bli av med en del favoriter. Även om jag gärna haft med THQ Nordic och Evolution Gaming är datorspel och kasinospel inget direkt samhällsförbättrande. Det får vi däremot via IT-system som hjälper bolag och sjukhus samt miljövänligare produkter.

Krav på bolagen i indexet är bevisad vinstförmåga och/eller bra intäktstillväxt som väntas fortsätta. Bolagen ska heller inte vara alltför stora, utan gärna aningen mindre så den stora potentialen finns kvar sett på tio års sikt.

Aktier som bygger på egna index är bättre än indexfonder.
Hypotesen är att om jag förvaltar en portfölj i en depå som om det vore en indexfond, men håller det ungefär likaviktat och bara har de tillväxtbolag jag tror mest på, så borde jag på tio års sikt få mer avkastning än ett vanligt börsindex och många aktivt förvaltade aktiefonder med liknande inriktning.

Jag har med andra ord skapat det här upplägget för att åstadkomma något som liknar ett långsiktigt och passivt fondsparande i lämpligt tillväxtindex. Jag har svårt att hitta sådana fonder och då är det ändå ofta med aktier jag inte känner till. Plus att vikterna och vilka aktier som ingår ändras över tid.

Det här ett sorts test för att se om det går att vara passiv investerare i högvärderade tillväxtaktier om bara bolagen är tillräckligt bra långsiktigt. Och om jag kan välja ut sådana pärlor, för jag vill ju inte komma in sist i en aktie som toppat för evigt. Jag har med andra ord inte brytt mig om värderingen av aktierna i nuläget utan jag urvalsprocessen nu vid startläget och även framöver bygger nästan bara på bolagens prestationer och vad jag tror om framtiden för bolaget och branschen.

För mig personligen är det här också ett sätt att komma åt de där tillväxtbolagen jag velat ha, men som jag inte vill ha i min stora portfölj av utdelningsaktier. Där har jag större summor i varje bolag och bevakar varje bolag mer noga. Det här är min fondliknande komplettering och i varje aktie satsar jag därför en lite mindre summa. Av tidsskäl och för att index sällan förändras kommer jag inte att bevaka utvecklingen mer än vad jag noterar i nyhetsflödet plus den årliga genomgången.

Låter det dåligt att jag inte hänger med lika noga som aktiva fondförvaltare gör? Tänk då på att ingen funderar på bolagskvalitén eller rimligheten av vikten i vanliga börsindex där enbart bolagens börsvärden eller hur mycket aktien handlas avgör fördelningen. Alla sådana börsindex som OMXS30 och OMXSGI saknar helt tankeverksamhet när det gäller aktiernas värdering och vinstförmåga. Ändå finns det många som älskar vanliga indexfonder och rekommenderar dem. Ändå brukar aktiva fondförvaltare i längden få stryk av sina jämförelseindex. Effektiva marknadshypotesen säger att man trots indexens inbyggda svagheter inte ska kunna slå börsindex långsiktigt.

Jag har funderat igenom urvalet av aktier och tror därför mer på mitt egenkomponerade index på fem till tio år än på de vanliga börsindexen. Inte för att jag tittar på värderingen av aktierna just nu, för den säger ändå inte så mycket om kursutvecklingen de kommande månaderna. Risken i mitt tillväxtindex kanske är högre än börsindexet mätt som kurssvängningar, men över tid tror jag mer på att skapa egna börsindex och köpa aktierna direkt själv och sen vara lika passiv som indexfonderna.

En eller två gånger om året brukar ett index som Stockholmsbörsens OMXSPI att uppdateras. Vikten som varje aktie har i ett index förändras i takt med att aktierna ändras i kurs. Så där blir vi rätt lika, men skapar vi våra egna index slipper vi förvaltningsavgifter. Många aktiva fondförvaltare får stryk av börsindexen trots att indexen i regel inte tar någon hänsyn till olika branschers framtida tillväxtmöjligheter.

Jag utmanar härmed fondbranschen! Detta med en egen indexliknande skapelse och helt utan fondverksamhet. Se alla mina aktieportföljer på sidan för aktieindex.

Jag ska på skoj jämföra avkastningen i Hernhags tillväxtaktieindex med Core Ny Teknik och Strand Småbolagsfond. I nuläget äger jag andelar i de fonderna och de borde ge bättre avkastning än min indexliknande tillväxtaktieportfölj, men vi får se.

Vill du också investera som mitt index gör du det via din egna depå. Du gör det i så fall helt på egen risk och eget ansvar helt enkelt genom att köpa för en viss summa i varje aktie. Jag startar naturligtvis ingen fond utan du får kopiera indexet eller ändra det så det återigen blir helt likaviktat när du köper aktierna. Det här är ingen finansiell rådgivning utan inspiration. Mitt experiment kan också sluta med dålig avkastning och historiken ger inga garantier för framtiden, etc, etc.

Tillväxtaktierna är:
Beijer Ref – miljöteknik
BioGaia B – hälsa
CellaVision – hälsa
Fortnox – IT
Hexagon B – IT
Nederman Holding – miljöteknik
NIBE Industrier B – miljöteknik
Proact IT Group – IT
Probi – hälsa
Sectra B – hälsa
Swedish Orphan Biovitrum
Tomra Systems – miljöteknik
Veoneer SDB – IT
Vitec Software Group B – IT
Vitrolife – hälsa

Och nej, min vanliga portfölj av utdelningsaktier och annat kommer inte att dyka upp på Shareville då jag förblir Avanzakund där.