Läsarfråga: Risken i Estea Kapitalandelsbevis3

Läsarfråga: Jag ser att Estea har en emission för kapitalandelsbevis i april. Har sett att du har sådana innehav, men själv har jag ingen erfarenhet av den här typen av investeringar. Hur bedömer du risken i det här fallet? Om man jämför risken med en preferensaktie i Akelius t ex?

Svar: Jämfört med Akelius Pref är risken klart högre i Estea Kapitalandelsbevis3. Orsaken är att när löptiden är slut om 5 år (senast år 2022) är vi beroende av värdet på fastigheterna som då säljs. NAV-kursen kan ha ökat och ge oss ännu mer än de 6,25% i ränta, men kursen kan också vara lägre och sänka avkastningen.

Det finns dessutom rätt få fastigheter, då Estea Kapitalandelsbevis3 inte ger exponering mot något mångmiljardbolag precis.

Drabbar butiksdöden Realty Income?

Läsarfråga: Äger en större post i Realty Income och funderar på hur klokt det är framöver med trolig butiksdöd i framförallt USA. Realty income äger ju inte bara butikslokaler, men du förstår min fundering. Jag ser att du har kvar ditt innehav. Hur går dina tankar? Vore oerhört tacksam för input!

Det är nog ingen fara även om det är mest retail i bolagets portfölj. Realty Income lyckades t.ex. göra sig av med bokaffärerna när det begav sig. Troligen är det en viss fördel med fokuset mot annat än sällanköpsvaror, alltså mer mot hälsovård och dagligvaror som apotek och restauranger, etc.

Jag är mer orolig för fastighetsbolag med gallerior, där riskerar uthyrningsgraden att öka då många butiker inte lönar sig. Jag har därför hellre Realty Income än Atrium Ljungberg.

Sen är en trend dessutom att även ehandlare som Amazon börjar med fysiska butiker som Amazon Go.

Är Preservias 10% i direktavkastning en bra placering?

Läsarfråga: Har sett ett erbjudande om att investera i bostadsfastigheter med kvartalsvis utdelning. Löpande utdelning är 10% per år. Låter som en bra placering av pengar. Det är Preservia det gäller. 

Svar: Preservia tycker jag inte är värd sin risk. De är nystartade och 10 procent är högt, vilket säger en hel del om riskerna. Läs även det jag skriver i veckans nya nummer av Placeringsguiden.

Fastigheter som förlorar på höjd ränta?

Läsarfråga: Fastigheter som förlorar på höjd ränta och vilka som har hög belåning? Jag har Hufvudstaden, Diös, Hemfosa, Klövern och Castellum.

Mitt svar: Fastighetsaktier pressas generellt när räntorna stiger, men det sker från låga nivåer. Den högre inflationen som driver upp räntorna gör det också lättare för fastighetsbolagen att höja hyrorna. Dessutom har de i regel en del bundna räntor och räntederivat som skydd.

Hufvudstaden har lägst belåning och risk, även Castellum och Hemfosa känns trygga.

Diös tog just i pengar i nyemission för att finansiera ett stort förvärv och Klövern är nog ingen lågriskaktie direkt men heller inte den högsta risken.

Sett på flera års sikt är fastighetssektorn fortsatt lockande, men det kan bli fortsatt press under året.

Hur ska jag se på fastighetsaktierna långsiktigt?

Läsarfråga: Fastighetsaktierna har tagit stryk sista tiden, hur ser du på det långsiktigt? Skall man ligga kvar i det man har eller fortsätta månadsspara? Jag har Hemfosa, Diös, NP3 och Kungsleden. Har du något bättre förslag på månadsparande.
Skäggets svar: Långsiktigt ser jag inga särskilt höga räntor, men visst kan det bli fortsatt press på fastighetsaktier för det i takt med att de orimligt låga räntenivåerna normaliseras. Jag tror fortsatt på fastighetsbranschen sett över flera år, men skulle förstås inte placerat allt kapital i just den branschen utan sprida besparingarna mellan minst 5-6 olika sektorer.