Ny preferensaktie och KF på engelska

Min sida med villkoren för preferensaktierna har jag uppdaterat idag. Jag har lagt till ZetaDisplay Pref som saknats en liten tid 🙂 och den splitter nynoterade Preservia Pref. Båda är i högrisksegmentet och känns inte särskilt intressanta. Preservia är så nystartat, annars borde hyresfastigheter vara lågrisk.

Efter Sagax inlösen av preferensaktier finns det ett återstående tills-vidare-alternativ. Varje preferensaktie kan lösas in mot en D-aktie. Jag lutar fortfarande åt att du inte ska göra det. Även om preffen har lite lägre direktavkastning får du företräde till utdelningarna och därmed lägre risk. Oavsett skrev jag en rad om det i prefftabellen.

Jag har tagit bort Ratos Pref då de avnoteras nu i juni 2017. Detta efter att aktien löses in enligt de ursprungliga villkoren i bolagsordningen och prospektet.

En annan sak jag gjort är att min sida med engelska finansord har kompletterats med att kapitalförsäkring heter Endowment insurance och att Investeringssparkonto kan kallas för Investment Savings Account.

Om Corem och deras preff

Läsarfråga: Jag undrar vad du tycker om Corem Prop. som företag? Tycker du det är läge att öka i dagsläget? Du skriver aldrig om Corem pref, varför? Vad är inlösenbeloppet och datum för inlösen?

Hernhags svar: Jag har inget emot Corem som bolag. Det är många bolag som hamnar i ”aktieskugga”, Corem har känns som lite högre risk än Klövern och lidit lite av det. Jag tycker både Corems vanliga aktier och deras preferensaktie är helt okej placeringar att behålla.

Inlösenkursen för preferensaktien är 500 kr, men det finns inget datum för inlösen. Likt de flesta andra preffar löper de tills vidare, så det kanske aldrig blir inlösen. Se även min sida om preferensaktier.

Alm Equity Pref ny aktie i portföljen

Jag fortsätter rebalansera min portfölj genom att placera likvider i räntedelen, som till största delen består av preferensaktier.

Fastighetsutvecklaren Alm Equitys preferensaktie har fallit och ger nu attraktiv direktavkastning på 7,9 procent. Visst är det en bransch som har sina svängningar, men efterfrågan på bostäder lär hålla i sig och de genomförda förvärvet gör bolaget betydligt större och stabilare.

Precis som för Sdiptech Pref är Alm Equity Pref ännu relativt litet innehav i min ständigt växande portfölj. Preffar/räntebärande utgör nu 18 procent av de börsnoterade sparprodukterna. Direktavkastningen i portföljen är 4,6 procent och oviktad är det 5,1 procent.

När Alm slutar emittera en massa nya preffar lär kursen börja återhämta sig. Inte för jag önskar det, tvärtom får den gärna vara pressad så jag eventuellt kan öka.

Läsarfrågor – Bra läge i preffar och Ratos Pref inlösen

Läsarfråga: Har en fråga om Ratos gällande inlösen av pref aktie serie C till 1837,5. Vill minnas att någon börskommentator någon gång skrivit att vid inlösen kan man även räkna med kompensation för ”upplupen utdelning” Har jag rätt – och i så fall – kan man räkna med att Ratos bör lägga på 10 kr (30/3) för den extra månad vi sitter med prefaktien innan den löses in i mitten av juni (senaste kv utd var ju 12 maj) Fick inget omedelbart besked från Ratos annat än att de nog inte räknade med detta men är det något man kan diskutera? 

Mitt svar: Nej, jag hittar inget i Ratos bolagsordning om upplupen utdelning vid inlösen så det blir säkert ingen. Du får räkna på om det är värt att behålla Ratos Pref och få 1837,50 kr eller sälja till senast betalt över börsen som vanligt plus betala courtage för affären. Troligen är det lika bra att behålla och lösa in preferensaktien, om du inte har hittat en annan bättre aktie.

Upplupen utdelning kan aktieägare få från vissa andra preferensaktier om de ska lösas in.

Läsarfråga: Funderar på att lägga in lite preffar i min portfölj men är det läge eller bör man avvakta och i så fall vilka ?

Mitt svar: Generellt tycker jag det är ett rätt bra läge för preferensaktier nu. Alla är inte billiga, men så länge aktiekursen är en bit under inlösenkursen och direktavkastningen är 6-8 procent är risken låg. Ibland rekylerar preffar ned utan att det handlar om utdelningen och då kan vara läge. Jag tror inte det blir så oerhört höga räntor eller inflationstopp den här gången heller.

Sdiptech Pref dagens aktieköp

I tider av höga värderingar på börsen är det värt att sprida riskerna till alternativ. Nu är det svårt att hitta ränteliknande placeringar som ger mer än inflationen, så min kompromiss fortsätter att vara preferensaktier. Idag köpte jag Sdiptech Pref som ger över 8 procent i direktavkastning.

Den är nästan i högsta laget, då hög direktavkastning brukar indikera hög risk. Nu tycker jag att risken sjunker rejält då bolaget dels omfokuserat mot infrastrukturtjänster och dels sätter stamaktien på börsen. Det ökar möjligheterna att följa hur bolaget och vinsten utvecklas, vilket är viktigt så vi ser att bolaget har råd med utdelningarna till preferensaktieägarna.

Dessutom genomför Sdiptech en nyemission (av stamaktier) på brutto 500 miljoner kr som ankarvinsterare är med och tar en del av.